Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО-МЕДИУМСКИОТ СОВЕТ И MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА НА рЕПУБЛИКА сЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
26.02.2021
Здружение на судиите на Република Северна Македонија, претставувано од претседателот судија д-р Џемали Саити, и Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, претставуван од претседателот судија Иван Џолев и Министерството за правда на Република Северна Македонија, претставувано од м-р Бојан Маричиќ, министер за правда на Република Северна Македонија на денешен ден 26 февруари 2021 година, во Скопје склучија Меморандум за соработка.
прочитај повеќе >
 
АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ ШТИП- ФОРУМ ДИСКУСИЈА
25.02.2021
Во просториите на Апелационен суд Штип на денешен ден се одржа Регионална дискусија со интерактивен форум (IFD), каде што членовите на СМС отворено разговараа со локалните засегнати страни во дебатен формат за должностите и надлежностите на Советот и можноста за помош во подобрување на имиџот на судството во јавноста и зајакнување на соработката помеѓу судиите и новнарите и на локално ниво.
прочитај повеќе >
 
Дијалог меѓу новинарите и судиите за поголема транспарентност
19.02.2021
Зајакнување на улогата на функционалноста на Судско-медиумскиот совет во државата. На ден 18 февруари 2021 година регионална фокус дискусија за судии и новинари од битолското апелациони подрачје.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумскиот совет и ЗНМ >17.02.2021
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија >15.02.2021
V-та Меѓународна судска конференција >11.02.2021
Регионална фокус дискусија за судии и новинари – апелациско подрачје Гостивар >09.02.2021
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумски совет при Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска Комора на РСМ >05.02.2021
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО - МЕДИУМСКИ СОВЕТ ПРИ ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >29.01.2021
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Судско - медиумскиот совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ >26.01.2021
МИСЛЕЊЕ бр. 2 (2020) за начинот на известување на медиумите при објава на пресуда >14.12.2020
Судско Медиумски Совет- конститутивна седница >27.11.2020
Четврта седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна македонија >27.11.2020
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)