Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ - МИСЛЕЊЕ
17.02.2020
Судско медиумскиот совет на XIII седница што се одржа на 30.01.2020 година, врз основа на чл. 5,6,7 и 9 од Деловникот за работа, го донесе следното Мислење бр.1(2020) на Судско медиумскиот совет за известување за судските постапки Скопје, 12. Февруари 2020 година I. Вовед 1. Во согласност со поднесената иницијатива до Судско медиумскиот совет за начинот и обемот на известување, како и природата на информации кои може да се пласираат во јавноста кога во рамки на тековните судски постапки се сослушуваат сведоци, Судско медиумскиот совет подготви Мислење за известување за судските постапки. 2. Во своите дискусии членовите на Судско медиумскиот совет, заклучија дека насловот соодветно го одразува целниот предмет. 3. Мислењето е подготвено врз основа на законодавството на Републкика Северна Македонија и тоа Уставот на Република Северна Македонија, Законот за кривична постапка, Судскиот деловник, ЕКЧП чл.10, како и релевантните инструменти на Советот на Европа, Мислењето бр. 7 од ССЕС во однос на "Правда и општество" и Мислењето бр. 12 на Европскиот советодавен совет за судии. 4. Целта на оваа мислење е да се испитаат главните проблеми и примарните потреби за примена на начелото на јавност и известувањето за судските постапки.
прочитај повеќе >
 
Седница на советодавното тело за судиска етика на судиите и судиите поротници на Здружение на судиите на Република Северна Македонија
04.02.2020
прочитај повеќе >
 
13та СЕДНИЦА НА СУДСКО МЕДИУМСКИОТ СОВЕТ
30.01.2020
Судско медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија, денес го одржа 13от состанок, односно првата седница во 2020 година на која беше разгледувана иницијативата на претседателката Гордана Дувњак, а во врска со предлогот на ЈО Ленче Ристоска во однос за преиспитување на одредбите за јавноста на главната расправа во Законот за кривична постапка и судскиот деловник.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Претседателот на Здружение на судиите на Република Македонија д-р Џемали Саити оствари средба со Премиерот Спасовски >23.01.2020
Средба со амбасадорката на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Рејчел Галовеј >21.01.2020
Соопштение >08.01.2020
ХХХII СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 16.12.2019 година >24.12.2019
ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 2 >10.12.2019
ПРАВНА ШКОЛА ЗА НОВИНАРИ ДЕЛ 1 >02.12.2019
ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СУДИСКА ЕТИКА – СПОДЕЛУВАЊЕ НА НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ВО РЕГИОНОТ И ЕУ“ 29.11.2019 година >29.11.2019
Состанок на Судско-медиумски совет >27.11.2019
СООПШТЕНИЕ-РЕАКЦИЈА >20.11.2019
IVТА ОХРИДСКА МЕЃУНАРОДНА СУДСКА КОНФЕРЕНЦИЈА >14.11.2019
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)