Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


Kонференцијата „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика во Северна Македонија”.
14.07.2022
Денес 14 јули 2022 година, во хотелот Холидеј Ин, Скопје со почеток во 11:00 часот, Проектот на УСАИД за граѓанско учество и Здружение на судиите на Република Северна Македонија беа домаќини на конференцијата „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика во Северна Македонија”. На самата конференција стручната јавност беше информирана за реализираните активности согласно проектот:
прочитај повеќе >
 
USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО
31.05.2022
На денешен ден во Канцеларијата на Здружение на судии на Република Северна Македонија се одржа работилница со судиите и судиите поротници од Апелационо подрачје Скопје финансиски подржана од страна на УСАИД за граѓанско учество предвидена со проектот „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика“
прочитај повеќе >
 
Мислење бр.4 Советодавно тело за судиска етика
11.05.2022
МИСЛЕЊЕ 4 Повреда на Кодексот за етика на судиите и судиите поротници и на принципот на непристрасност е постапувањето на судијата кога за свои потреби или за водење на судски постапки има ангажирано како полномошник – адвокат, истиот да постапува во предмети во кои тој адвокат се јавува како полномошник на било која странка за време додека помеѓу адвокатот и судијата постои однос на налогодавач и налогопримач . Не претставува повреда на Етичкиот Кодекс, ако судија постапува во предмети во кои како адвокат се јавува полномошникот на спротивната странка (во постапките каде што судијата е тужител или тужен).
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО - РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА >10.05.2022
XIII – та седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија >26.04.2022
Регионална работилница Битола >14.04.2022
Писмо од претседателите на CCJE, CCPE и CEPEJ за поддршка на украинските судии и обвинители >11.04.2022
Мислење - Советодавно тело за судиска етика >11.04.2022
Заклучок - Управен одбор 07.04.2022 година >08.04.2022
Соопштение за одржување на Седница на Советодавното тело за судиска етика >04.04.2022
Конференција „Судството во Северна Македонија по реформскиот процес: Судија, Quo Vadis? “. >31.03.2022
IV Меѓународна конференција >26.03.2022
РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ШТИП-USAID за граѓанско учество >14.03.2022
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)