Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


Судско Медиумски Совет- конститутивна седница
27.11.2020
Судско Медиумскиот Совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија со својство на советодавно тело за унапредување на соработката помеѓу судиите и новинарите за прашања од заеднички интерес, како и зајакнување на судската транспарентност и пристапот на јавноста до правда на ден 26 ноември 2020 година ја одржа конститутивната седница
прочитај повеќе >
 
Четврта седница на Управен одбор на Здружение на судиите на Република Северна македонија
27.11.2020
На ден 16 ноември 2020 година, се одржа четвртата седница на Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија. Во Дневниот ред за седницата беше предложена точката: Избор на членови на Судско Медиумскиот Совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија
прочитај повеќе >
 
Консултативниот Совет на Европски Судии објави Мислење бр.23 „Улогата на здруженијата на судиите во поддршката на судската независност“
19.11.2020
Консултативниот Совет на Европски Судии, во согласност со мандатот доделен од Комитетот на министри на Совет на Европа, подготви Мислење за улогата на здруженијата на судии во поддршка на судската независност. Линк до Мислењето бр. 23 https://rm.coe.int/opinion-23-en-ccje-2020/1680a03d4b
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Седмиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа >05.11.2020
In memoriam >03.11.2020
Промовиран Протоколот за спроведување мерки за заштита од КОВИД-19 во судовите >03.11.2020
Унапредување на соработката помеѓу Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска комора на РСМ >02.11.2020
Протокол за спроведување на мерки за заштита од Ковид - 19 во судовите >20.10.2020
Прирачник за Судска Транспарентност за судии и новинари >30.09.2020
Средба Саити - Маричиќ >11.09.2020
ДОНАЦИЈА Covid19 >17.07.2020
Mислење- Советодавно тело за етика на судиите и судиите поротници >25.06.2020
ДОНАЦИЈА COVID19 >28.05.2020
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)