Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


оглас за координатор на проект од областа на правосудството
06.06.2018
Во рамките на проектот "Зголемување на механизмите за зајакнување на судската етика - споделување на најдобрите практики во регионот и ЕУ" поддржан од МАТРА програмата на холандската амбасада, Здружението на судиите на Република Македонија има потреба од ангажирање на проектен координатор, во областа на правосудството, за период од 15 (петнаесет) месеци.
прочитај повеќе >
 
Одржана VI-та работилница во рамки на проектот “Зајакнување на независноста и улогата на судиите во РМ-Подобрување на капацитетите на судството”
18.05.2018
Здружението на судиите на РМ во соработка и поддршка од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во РМ, во рамките на проектот “Зајакнување на улогата и независноста на судиите во РМ-Подобрување на капацитетите на судството”во периодот од 10-11.05.2018 година ја одржа 6-тата регионална работилница за судии и новинари во Охрид.
прочитај повеќе >
 
соопштение за јавност
17.05.2018
Разгледувајќи ги активностите поврзани со реформскиот процес на правосудниот сектор, Управниот одбор на ЗСРМ, на седница одржана на 15.05.2018 година, оцени (заклучи) дека последните Измени и дополнувањата на Законот за судовите и Законот за Судски Совет, не ги исполнија очекувањата на судите, а во насока на ефективно реформирање на овој сектор, особено измените и дополнувањата кои ги регилираат статусните прашања, односно дисциплинската одговорност на судиите и основите за разрешување.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Промоција на правна анализа со наслов "Казнена политика на судовите на РМ и практичната примена на Законот за одредување на видот и висината на казните и примената на алтернативните мерки и пробацијата" >26.04.2018
Претседателот Саити на средба со експерти од Оценска мисија на ЕК за судска обука >25.04.2018
Објавен Извештајот на Европска Комисија за напредок на РМ за 2018 >18.04.2018
Промовиран проект на Совет на Европа „Поддршка на реформите на системот на правна помош“ >18.04.2018
Средба на претседателот Саити со амбасадорот на Италија во РМ, Н.Е Карло Ромео >16.04.2018
5-та регионална работилница на Здружението на судиите во соработка со Амбасадата на САД во Р.Македонија >16.04.2018
Претседателот Саити на јавна расправа во Собрание на РМ >11.04.2018
одржана регионална конференција и свечена академија по повод денот на правосудството >10.04.2018
Учество на претседателот Саити на II-а седница на Советот за следење на имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор >04.04.2018
Регионална конференција и одбележување на Денот на правосудството >29.03.2018
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)