Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


Произнесување на Здружение на судиите на РСМ по Извештајот на Стејт департментот
23.03.2023
Здружение на судиите го поздравува Извештајот на Стејт департментот за 2022 година, за функционирањето на правосудниот систем во Република Северна Македонија, притоа нотираните факти во однос на судската независност и самостојност, случаите на несоодветно однесување во судството, несоодветниот политички и деловен притисок врз судиите, долготрајната правда, како и несоодветното финансирање и екипирање на судството, кои ја попречуваат ефикасноста на судиите и влијае на довербата на јавноста во владеењето на правото, целосно кореспондира со заложбите на Здружението на судиите и Заклучоците на VII-та Меѓународна судиска конференција одржана на 2-3 ноември 2022 година, во организација на ЗСРСМ со подршка на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје и CEELI Institute од Прага, на која учествува судии, претседатели на судови и членови на Судскиот совет на РСМ, судии од земји членки на Европска Унија и земји со отворени преговори за полноправно членство.
прочитај повеќе >
 
In memoriam
05.03.2023
На ден 04 март 2023 година почина судија Стојман Димковски, пензиониран судија на Основен суд Куманово. Здружението им изразува искрено сочувство на семејството и пријателите.
прочитај повеќе >
 
Декларација
28.02.2023
Тргнувајќи од целите и задачите на Здружение на Судиите на Република Северна Македонија, програмските определби и континуираните заложби за самостојно и независно судство, Собранието на ЗСРСМ ја усвои следната декларација: I Денес, човековата цивилизација е исправена пред нови предизвици кои го менуваат светот. Оваа состојба, не обврзува да ги удвоиме нашите напори за обезбедување на услови за ефективно функционирање на правосудниот систем, владеење на правото и правната држава. Денешниот концепт на правна држава секојдневно отвара нови хоризонти на човековите слободи и права, во различни услови на функционрање на државите. Ваквиот концепт, бара широка подршка од надлежните власти (институции), во насока на обезбедување на неопходни правни, материјални и останати претпоставки, за функционирање на правосудниот систем и владење на правото. Во овој контекст, различните државни власти овозможуваат функционалност на една демократска државата, само доколку секоја пооделно се фокусира на своите надлежности, притоа исполнувајќи ги должностите кои произлегуваат од нивната Уставна поставеност.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
Одржано Шеснаесетото Редовно Годишно Собрание на Здружение на судиите на Република Северна МАКЕДОНИЈА >22.02.2023
Работна средба на Претседателот д-р Џемали Саити со претседателката на Уставниот Суд Добрила Кацарска >27.01.2023
XVI Седница на Управен одбор - СООПШТЕНИЕ >20.12.2022
VII-та Меѓународна Судиска Конференција „Судска независност и самостојност, предизвици, очекувања и решенија“ >04.11.2022
64-ти годишен состанок на Меѓународното Здружение на судии >23.09.2022
ПОДДРШКА НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО СУДСТВОТО И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЈАВНАТА ДОВЕРБА ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ >12.09.2022
Тужба против одлуката на Советот на Европската Унија >30.08.2022
Kонференцијата „Функционализација и операционализација на Советодавното тело за судиска етика во Северна Македонија”. >14.07.2022
USAID ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО >31.05.2022
Мислење бр.4 Советодавно тело за судиска етика >11.05.2022
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)