Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПОЧЕТНА


„Интегритетот на судијата: нужност или потреба“, Есеи, Заклучоци и препораки
19.04.2021
Во организација на Здружението на судиите на Република Северна Македонија, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на ден 30 март се одржа Судиска онлајн конференција на тема „Интегритетот на судијата: нужност или потреба“, со која се одбележа Денот на правосудството.
прочитај повеќе >
 
ЗАКЛУЧОК по повод новонастанатата состојба со COVID – 19
06.04.2021
Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија, на VII – та седница, одржана на 06.03.2021 година, расправајќи по повод новонастанатата состојба со COVID – 19, го донесе следниот: Заклучок: По претходно информирање на члeновите на Управен одбор од страна на Претседателот на Здружение на судиите на РСМ, за реакцијата на дел од подружниците, за потребата од хармонизација на работата на судовите, согласно новонастанатата состојба со вирусот COVID 19, Управниот одбор заклучи, Здружението на судиите да побара од Судски совет, да преземе соодветни мерки, за целосно почитување на здравствените протоколи утврдени од страна на Владата на РСМ преку конкретни активности: 1. Да се донесе одлука за одлагање на закажаните рочиштата, 2. Да се судат само итните и недоложни предмети, 3. За судиите кои ќе ги судат итните и неодложни предмети да се обезбедат соодветни мерки за заштита, согласно Протоколите утврдени од страна на Министерството за здравство и Владата на РСМ, и Протоколот донесен од страна на Здружението на судиите, изготвен во соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје.
прочитај повеќе >
 
Регионална конференција, на тема: “Интегритетот на судијата: нужност или потреба”.
30.03.2021
Денес на 30.03.2021 година, во организација на Здружението на судии на Република Северна Македонија, а со поддршка на OБСЕ Мисијата во Скопје, по повод денот на Правосудство на РСМ, се одржа, on line Регионална конференција, на тема: “Интегритетот на судијата: нужност или потреба”. На ова конференција учествуваа судии од РСМ и регионот, како и претставници на невладиниот сектор од областа на владеењето на правото.
прочитај повеќе >
 

ПРЕТХОДНИ ТЕМИ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО-МЕДИУМСКИОТ СОВЕТ И MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА НА рЕПУБЛИКА сЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >26.02.2021
АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ ШТИП- ФОРУМ ДИСКУСИЈА >25.02.2021
Дијалог меѓу новинарите и судиите за поголема транспарентност >19.02.2021
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумскиот совет и ЗНМ >17.02.2021
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија >15.02.2021
V-та Меѓународна судска конференција >11.02.2021
Регионална фокус дискусија за судии и новинари – апелациско подрачје Гостивар >09.02.2021
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумски совет при Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска Комора на РСМ >05.02.2021
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ СУДСКО - МЕДИУМСКИ СОВЕТ ПРИ ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >29.01.2021
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Судско - медиумскиот совет при Здружение на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ >26.01.2021
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)